Visa vägen-priset

Värdefulla förebilder

De som bidrar till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden – det är de som Visa vägen-priset hyllar. Och juryordförande Jan Scherman hyllar priset:

– Med all respekt för miljöfrågorna, om vår planet ska kunna må bättre och fungera bättre så måste det börja med det viktigaste av allt. Och det är principen om alla människors lika värde. Därav följer allas rätt till en respekterad plats i vårt samhälle, vilket bland annat handlar om att ha ett jobb där ens talanger tas till vara. Där man blir sedd och uppskattad. Tyvärr tycker alla inte alla att det är självklart. Vi har fått ett samhällsklimat där man på nytt börjar kategorisera människor i grupper med olika värde. Vi måste återerövra den viktiga grundprincipen genom att jobba konkret med denna fråga. Och det är det som Visa vägen handlar om.

Han konstaterar att de i juryarbetet ser arbetsgivare som gör just konkreta stordåd för att människor som står utanför samhället ska få jobb, liksom enskilda individer som gör fantastiska insatser för att öppna arbetsmarknaden. Han menar att det är av största vikt att dessa lyfts fram som förebilder, men betonar samtidigt att det finns viktigare skäl att inspireras av dem än chansen att få beröm:

– En insikt som jag ofta blir påmind om rör vikten av att låta människor testa och ta risker – det vill säga ge förtroende och visa tillit. Det är i miljöer och företag där det inte är tillåtet att göra fel som det är svårast att utvecklas och klara framtiden.

I år har nästan 600 tävlande nominerats och det har kommit in omkring 15 000 röster. Av 54 framröstade företag och eldsjälar har juryn utsett 18 regionala vinnare. Det har varit ett omfattande arbete, med hög lägstanivå på de nominerade. Även nivån på juryn är hög: ordföranden Scherman och Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson har sällskap av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, ärkebiskop Antje Jackelén, Bettina Kashefi, som är chefekonom på Svenskt Näringsliv, och H.K.H. Prins Daniel. Alla lika engagerade.

Bland de regionala pristagarna utses årets nationella vinnare. Vilka dessa är avslöjar juryn på den efterföljande stora Visa vägen-galan som hålls i Stockholm den 25 november. 600 nominerade är många, men förhoppningsvis har de arbetsgivare och eldsjälar som kan vara aktuella för priset blivit ännu fler till nästa år. Förhoppningsvis utvecklas det svenska samhället i en mer hållbar riktning. Enligt Jan Scherman är det personligt engagemang som krävs för att det ska bli så.