För tävlande

Kriterier

  • Pristagaren ska vara en god förebild och visa vägen mot en arbetsmarknad där fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta.
  • Pristagaren ska ha arbetat medvetet för att öka mångfalden i arbetslivet genom att skapa nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning.
  • Verksamheten skall bedrivas inom ramen för en god och utvecklande arbetsmiljö.
  • De aktuella insatserna ska främja nytänkande och vara gynnande och utvecklande för både arbetsgivare och individer.
  • Insatserna ska bedrivas med hållbarhet och långsiktighet.
  • De utförda insatserna ska kunna kvantifieras och spridas. De kan redan ha fått spridningseffekter eller bedöms kunna få det om de lyfts fram och uppmärksammas.

Vem som helst eller vilken organisation som helst som är verksam i Sverige kan nomineras till Visa vägen-priset. Alla nomineringar granskas av Visa vägen-priset för att säkerställa att de når upp till prisets kriterier. 

När en nominering är granskad och godkänd meddelas den nominerade och nomineringen publiceras på visavägen.se

Viktiga datum

1 april – Nomineringen och omröstningen öppnar
Från och med den första april kan du nominera de arbetsgivare och eldsjälar som förtjänar att vinna. När nomineringen har granskats kan du rösta. 

10 maj – Nominering stänger
Efter detta datum är det stängt för nya nomineringar, men omröstningen fortsätter.

22 maj – 7 juni – Regionala finaler
I finalen återstår bara tre nominerade – de med flest röster i varje region respektive kategori. Resterande nomineringar gallras bort. Omröstningen fortsätter mellan de regionala finalisterna.

7 juni – Omröstningen stänger
De regionala finalerna och omröstningen är avslutad. Den nominering med flest röster i varje region respektive kategori går vidare till en extern granskning. 

14 juli – Regionala vinnare tillkännages
Den externa granskningen är avslutad och regionala vinnare tillkännages. 

22 november 2021 – Visa vägen-galan
På Vasateatern i Stockholm koras de nationella vinnarna. Alla regionala vinnare är med och tävlar som finalister och Visa vägen-juryn avgör vilka som vinner. En arbetsgivare och en eldsjäl.

Visa att du är regional vinnare!

Vann du Visa vägen-priset i regionen? Som vinnare har du rätt att använda Visa vägen-prisets emblem i din publicitet och marknadsföring.

Använd dessa länkar för att spara emblemen (högerklicka och ”spara som”):

Emblem regional vinnare 2020

Emblem regional vinnare 2020 (inverterad)