För tävlande

Kriterier

  • Pristagaren ska vara en god förebild och visa vägen mot en arbetsmarknad där fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta.
  • Pristagaren ska ha arbetat medvetet för att öka mångfalden i arbetslivet genom att skapa nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning.
  • Verksamheten skall bedrivas inom ramen för en god och utvecklande arbetsmiljö.
  • De aktuella insatserna ska främja nytänkande och vara gynnande och utvecklande för både arbetsgivare och individer.
  • Insatserna ska bedrivas med hållbarhet och långsiktighet.
  • De utförda insatserna ska kunna kvantifieras och spridas. De kan redan ha fått spridningseffekter eller bedöms kunna få det om de lyfts fram och uppmärksammas.

Vem som helst eller vilken organisation som helst som är verksam i Sverige kan nomineras till Visa vägen-priset. Alla nomineringar granskas av Visa vägen-priset för att säkerställa att de når upp till prisets kriterier. 

När en nominering är granskad och godkänd meddelas den nominerade och nomineringen publiceras på visavägen.se

Visa att du är regional vinnare!

Vann du Visa vägen-priset i regionen? Som vinnare har du rätt att använda Visa vägen-prisets emblem i din publicitet och marknadsföring.

Använd dessa länkar för att spara emblemen (högerklicka och ”spara som”):

Emblem regional vinnare 2020

Emblem regional vinnare 2020 (inverterad)