Visa vägen-priset

Silver Life skapar samhällsnytta

Silver Life är ett boende för äldre som vågar att tänka nytt. Traditionellt utför vårdutbildade undersköterskor en rad olika uppgifter som inte kräver vårdkompetens – vilket leder till mindre vård. Hos Silver Life utförs de här uppgifterna istället av personer som är utbildade inom lokalvård och fastighetsskötsel. För Silver Lifes mod att tänka nytt och dessutom skapa möjligheter för personer med en funktionsnedsättning har de vunnit pris som Årets arbetsgivare i Svealand.

I Graninge, några kilometer utanför Stockholm, finns Silver Life. Deras mål är att äldre ska få ett hem där man kan leva så många friska år som möjligt i. Som äldre men fullt frisk kan man flytta in i en lägenhet. Genom ett urval av aktiviteter och stöd hoppas Silver Life att dessa friska år ska bli längre och bättre. När man senare i livet kommer till situationer när man behöver mer stöd, så finns Silver Life där med olika lösningar.

– Att bo på hem, det vill ingen. Man vill bo hemma, och det här är hemma. Ett hem där man kan få den hjälp man behöver när man blir äldre, säger Silver Lifes vd Mats Sundbom.

Mats har rest världen runt för att samla in lösningar och kunskap för hur man skapar ett boende anpassat för äldres behov. Det har lett till supersmarta digitala sängar, höj- och sänkbara toaletter och en stor hälsovåning med fokus på hälsa och träning. Mats har också vågat utmana hur det traditionellt arbetas i boenden för äldre.

”Jag brukar fråga mina nya undersköterskor: vem tror ni städar bäst, en utbildad lokalvårdare eller en utbildad undersköterska? Svaret blir alltid lokalvårdaren.”

Mats Sundbom, vd Silver Life.

– Jag brukar fråga mina nya undersköterskor: vem tror ni städar bäst, en utbildad lokalvårdare eller en utbildad undersköterska? Svaret blir alltid lokalvårdaren. Jag förstår inte varför så många undersköterskor städar när de varken vill eller har de bästa förutsättningarna. Istället för att använda lokalvårdare som både kan och vill, säger Mats.

Peje Emilsson, grundare, och Mats Sundbom, vd för Silver Life.

Silver Life har identifierat en rad arbetsuppgifter som inte kräver vårdkompetens, exempelvis lokalvård, fastighetsskötsel och att transportera mat. För dessa uppgifter har Silver Life anlitat Samhall, som har utbildade medarbetare inom samtliga dessa områden. För Silver Life har det också varit viktigt att göra samhällsnytta och ge personer som varit långt ifrån arbetsmarknaden en andra chans.

– Vi har svårt att se skillnad på samhallare och oss själva, för allt handlar om individuella förutsättningar. Jag ska ta bort funktionshindrade ur mina ordlistor, för jag förstår inte vad det innebär. Jag har mina hinder, och andra har sina – och likadant har jag mina förutsättningar och andra har sina. Och jobbar vi utifrån förutsättningarna så blir det riktigt bra.