Visa vägen-priset

Silver Life har gjort inkludering till sin affärsidé

Porträtt av Maria Rankka som sitter lutad med sin högerarm på ett bord

Den 22 november delades Visa vägen-priset ut till arbetsgivare och eldsjälar som bidrar till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. 
Här delar Maria Rankka, styrelseordförande för nominerade vård- och omsorgsboendet Silver Life, med sig av sina bästa tips för inkludering.

Silver Life bedriver service för trygghetsboende och omvårdnad i vård- samt omsorgsboende. En verksamhet och verklighet som är viktig, i en bransch där det ständigt behövs mer personal. Silver Life har sedan starten haft ett samarbete med Samhall, där hela grundidén har varit att avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning. 

För Silver Life har fördelningen av arbetsuppgifter varit ett framgångsrecept. På de numera tre anläggningarna fokuserar vårdpersonalen på de omvårdande arbetsuppgifterna, medan Samhall-medarbetare, som ofta har någon form av funktionsnedsättning, fokuserar på andra uppgifter. Det kan handla om lokalvård, vaktmästeri, trädgårdsskötsel eller andra arbetsuppgifter som också är viktiga för att de boende ska trivas och må bra. Rollfördelningen innebär att alla medarbetares unika kompetens tas tillvara på ett sätt som gynnar såväl företaget som de boende.

– Tillsammans blir det en helhet i hur vi jobbar som uppskattas av de som bor hos oss – vilket är det absolut viktigaste för oss, säger Maria Rankka, ordförande i Silver Lifes styrelse. 

Men Maria vill också lyfta det som Samhall-medarbetarna bidrar med gentemot de boende. Hon pratar om en medmänsklighet och en förmåga att sätta sig in i andra människors behov som bidrar till ökad livskvalitet.

– Vi upplever att medarbetarna från Samhall verkligen tillför något till kulturen på våra boenden. Många av de som bor hos oss är sköra äldre som uppskattar om någon stannar upp och tar sig tid att prata. Den sociala komponenten har fungerat otroligt bra, säger hon.

Att bygga in inkludering i affärsmodellen tror Maria Rankka är ett viktigt tankesätt, inte minst för företag inom vård och omsorg.

– Vården står inför stora utmaningar med rekrytering och kompetensförsörjning, så jag hoppas att fler tar efter vår modell, säger hon.

Att bli nominerad till det nationella Visa vägen-priset kan också innebära att fler får upp ögonen för Silver Lifes sätt att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. 

– Vinsten i den regionala omgången och att återigen bli nominerad nu har betytt jättemycket. Framför allt är det något som alla våra medarbetare, med rätta, är väldigt stolta över!

Maria Rankkas tre tips för en mer inkluderande arbetsplats

1. Ta vara på specialistkompetensen: Det finns många sammanhang där kompetens utnyttjas på fel sätt eller där specialistkompetens inte tas tillvara. I de sammanhangen kan det finnas arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av någon med funktionsnedsättning, för att på så sätt arbeta mer effektivt – och samtidigt bereda plats för mer mångfald.

2. Se mångfald som en resurs: Det finns mycket stöd i forskningen för att en mångfald av tankar och idéer leder till bättre kvalitet och bättre lösningar.

3. Var en förebild: Förändring kräver ett starkt ledarskap, att någon måste börja och bara göra. Om det startar i toppen sprids det lättare vidare ut i organisationen.