Visa vägen-priset

Randy Lewis: ”Verkligheten överträffade drömmen”

Visa vägen-talaren Randy Lewis är företagsledaren som anställde funktionsnedsatta och gav dem samma villkor som sina övriga medarbetare. Allt började med en högst personlig historia, när Randys son fick diagnosen autism.

Fakta / Randy Lewis

Bor: I Chicago
Familj: Gift sedan 30 år, tre barn
Yrke: F.d. Företagsledare på Walgreens, ett av USAs största företag och visionär för funktionsnedsattas integration på arbetsmarknaden.
Aktuell: Som talare på Visa vägen-galan och med boken No Greatness Without Goodness om sitt arbete.

 

Som chef för logistik och distribution på Walgreens, USA:s största återförsäljare av läkemedel, har du skapat tusentals heltidsjobb för personer med funktionsnedsättning. Hur väcktes ditt engagemang?

– Allt började när min son Austin som treåring fick diagnosen autism. Det var tidigt 1990-tal och för första gången konfronterades jag med min egen dödlighet. Hur skulle Austin klara sig när vi var borta? Faktum var att funktionsnedsatta inte fick jobb och ofta levde isolerade liv. Jag hade ledande befattningar inom näringslivet och såg problematiken både som förälder och företagsledare. I min roll som ledare kunde jag bidra till en förändring genom att anställa dessa människor. Det blev starten på en idé som skulle ta många år att förverkliga.

Du förespråkar att funktionsnedsatta ska ha lika lön och villkor som övriga medarbetare. Varför är det viktigt att funktionsnedsatta fullt ut integreras på arbetsplatsen?
– Personer med funktionsnedsättning har traditionellt sett varit förvisade till volontärarbeten. Som pappa till Austin kunde jag se att det var fel väg att gå. Jag såg hur betydelsefullt det var för honom, precis som för alla oss andra, att ha en meningsfull tillvaro. Det får man genom att göra ett bra jobb och få ut en anständig lön i slutet av månaden. En annan viktig aspekt är att det visade sig vara ett affärsmässigt riktigt beslut. Att öppna dörren för mångfalden handlar inte om välgörenhet. Våra medarbetare med funktionsnedsättning blev ovärderliga för vårt företag både när man ser till deras engagemang, hur de påverkat företagskulturen och våra resultat. Verksamheten har blomstrat på många plan.

Kan du konkretisera varför företag ska anställa personer med funktionsnedsättning?
– Det är ohållbart att exkludera en så stor grupp människor och all den förmåga som finns där. 2007 öppnade vi den första logistik- och distributionsanläggningen vars målsättning var att en tredjedel av personalen skulle ha en funktionsnedsättning. Vi lyckades och det blev den mest produktiva och kostnadseffektiva anläggningen på hela företaget. Samma scenario upprepade sig när vi tre år senare öppnade en identisk byggnad där hälften av de anställda hade en funktionsnedsättning. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Vi ser också hur det påverkat trivseln ute i verksamheten. De företagsledare som vågar satsa på mångfald kommer se hur stämningen och lagkänslan stärks i teamet i stort.

Har synen på personer med funktionsnedsättning och deras arbetsförmåga förändrats sedan du började arbeta med de här frågorna?
– Ja! Det här har blivit starten på en förändringsprocess inte bara i USA utan över hela världen. Jag är ofta ute och föreläser och tar emot studiebesök för att berätta om hur vi på Walgreens gått till väga. I dag kan vi se hur flera stora företag som brittiska varuhuskedjan Marks & Spencer och svenska Ica har valt att göra samma resa. När vi bestämde oss för att anställa personer med funktionsnedsättning drömde vi stort, men det visade sig att verkligheten överträffade drömmen.