Visa vägen-priset

Prins Daniel: ”Ett bra samhälle är ett samhälle där ingen lämnas utanför”

Vad får prinsen att ställa upp i detta juryarbete?

– Jag tycker att Samhall har en väldigt viktig funktion i samhället. Det är viktigt att alla, oavsett förutsättningar, får vara i ett sammanhang där man både är och känner sig behövd.

Av 54 framröstade företag och eldsjälar har ni valt ut 18 regionala vinnare. Argumenterar prinsen för någon egen favorit?

– Alla i juryn fick lägga fram sina favoriter och därefter röstade vi. Det har varit svårt, för konkurrensen har varit hård då det är så många duktiga personer. Jag tycker att alla 18 på olika sätt förtjänar att lyftas fram.

Vad är det som väcker prinsens engagemang? 

– Det finns många frågor och områden som väcker mitt engagemang. Att Sverige och det svenska samhället ska hänga ihop är en sådan fråga. Vi ser en utveckling där vi går mot att det vi har gemensamt minskar och det som skiljer oss åt ökar. Den utvecklingen måste vi vända så fort det bara går.

– Ett bra samhälle är ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan alla ges chansen, och där har Samhall en viktig funktion.

Medlemmarna i juryn har framstående positioner i samhället och man kan tro att ni alltid haft det väl förspänt. Har prinsen någon egen erfarenhet av att handskas med en motgång?

– Livet kantas av upp- och nedgångar, så är det för alla och självklart även för mig. Jag har mött motgångar genom åren och jag tror det är viktigt att vi lär från dem. För mig har det varit viktigt att hantera motgången och lära mig av den, vilket har gett mig styrka att fortsätta framåt. Sen finns det givetvis nivåer av motgångar och jag har stor respekt för att vissa är svåra att hämta sig från.

Vilken förebild har prinsen haft nytta av i livet, och på vilket sätt?

– Jag har mina föräldrar att tacka för den jag är. De har gett mig kärlek, styrka och stabilitet.

Vilka likheter finns det i hur träning och arbete kan motivera människor?

– Motivation kring träning handlar om att man ska få välja aktivitet, känna sig kapabel och i en kontext där man känner sig trygg. Det tror jag är delar som också behövs i arbetslivet.