Visa vägen-priset

Pelle Sköldbäck vill synliggöra mångfalden

Porträttbild av Pelle Sköldbäck

Den 22 november delades Visa vägen-priset ut till arbetsgivare och eldsjälar som bidrar till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. 
Här delar nominerade eldsjälen Pelle Sköldbäck med sig av sina bästa tips för inkludering.

När Pelle Sköldbäck själv blev rullstolsburen efter en allvarlig cykelolycka upplevde han att ingen längre såg honom som en tillgång för samhället. I stället för att få hjälp att hitta ett meningsfullt arbete blev han erbjuden sjukpension. Där någonstans tändes en eld i Pelle, en drivkraft som hållit honom sysselsatt ända sedan dess.

– Jag blev fly förbannad och stack därifrån. Men sen kände jag att jag ville visa hur fel de hade, så efter ett tag började jag läsa till rehabinstruktör, säger han.

Sedan dess har Pelle Sköldbäck varit en fixstjärna i Ängelholms kommun, där hans arbete med barn och unga med funktionsnedsättning förändrat mångas liv och bidragit till många initiativ, projekt och evenemang med syfte att synliggöra mångfald och bidra till ökad inkludering. 

Nomineringen till Årets eldsjäl betyder mycket för Pelle Sköldbäck, framför allt ser han det som ett kvitto på att de styrande i hemkommunen Ängelholm förstår vikten av hans arbete.  

– Jag är jättestolt över det jag har gjort och den resa jag har gått igenom. Men jag är nästan mer stolt över alla de barn och ungdomar som varit med mig genom åren. De har hjälpt mig att hitta visioner och skapa möjligheter, vi har verkligen gjort det tillsammans, säger Pelle Sköldbäck.

Hans grundvision är att genom olika aktiviteter stärka barn och unga med funktionsnedsättning, både att ge dem bättre självförtroende och våga ta plats, men också att känna sig trygga i sig själva och med sitt hjälpmedel. 

Det kan handla om att stå upp för sig själv på skolidrotten och kräva att den ska anpassas för den som sitter i rullstol, eller att gå till Arbetsförmedlingen och berätta om sin funktionsnedsättning som en tillgång, inte som ett hinder. 

Genom åren har han sett många barn växa upp, flytta hemifrån, få sitt första jobb och gifta sig. 

– Att se andra lyckas är det bästa som finns!

Pelle Sköldbäcks tre bästa tips för inkludering

1. Synliggör mångfalden: Tänk alltid efter om det går att få in mångfald i ett sammanhang. Måste det vara en kommunpolitiker som klipper bandet till en ny lekplats – eller ska det kanske vara ett rullstolsburet barn?

2. Stärk barn och ungas självförtroende: Ge barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att växa, se sitt eget värde och stå upp för sig själva. Gör du det kommer de växa upp och våga ta mer plats i samhället och kräva att få samma möjligheter till exempel på arbetsmarknaden.

3. Kunskap är nyckeln: Kunskap och information om är nyckeln till en ökad förståelse för funktionsvariationer – båda för de som har en funktionsvariation och för alla som de möter. Ju mer kunskap desto lättare kan vi få till en förändring mot ett mer inkluderande samhälle.