Visa vägen-priset

Östhammars kommun i final!

Östhammars kommun hittar nya lösningar för kompetensförsörjning. Kommunen skapar lokala arbetstillfällen och löser välfärdsuppdraget – en utmaning som hela den offentliga sektorn står inför – och öppnar vägen för personer med funktionsnedsättningar. Östhammars kommun är en av tre finalister i kategorin Årets arbetsgivare.

Vi har ställt några frågor till Carina Kumlin som är Vård och omsorgschef på Östhammars kommun om att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.

Hur känns det att vara i final?

– Det känns jättebra! Det är väldigt spännande.

Jag tror att det största och kanske enda hindret för att anställa personer med funktionsnedsättningar är fördomar.

Varför ska Östhammars Kommun vinna Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare?

– Vårt uppdrag från socialnämnden är att leverera god och säker vård och service. Det gör vi med hjälp av personer med olika funktionsnedsättningar som avlastar vårdpersonalen, så att de kan ägna mer tid åt vård. Vi har ett väldigt bra samarbete med Samhall som har pågått under många år, vi har fått ett bra förtroende och har en bra dialog. När LOU vid årsskiftet tillät reserverad upphandling för företag med medarbetare som står längre från arbetsmarknaden, utnyttjade vi det och Samhall vann upphandlingen.

Varför är det viktigt att låta alla få vara en del av arbetsmarknaden?

– Alla har ett ansvar för att alla ska inkluderas på arbetsmarknaden. Alla tjänar även på det. Vi har extratjänster och inkluderingshandledare på våra fem orter, med bland annat språkstöd och ser till att personer med olika förutsättningar får komma in i vår verksamhet. Nu har vi låg arbetslöshet i kommunen. Det är självklart bra, men vi har svårt att hitta personal och då behövs verkligen alla.

Hur kan Östhammars kommun föregå med gott exempel till andra arbetsgivare?

– För kommuner är det viktigt att ordna en struktur så att den här typen av lösningar kan passa in. Det finns många goda exempel, man kan kontakta kommuner som har kommit längre för att lära av dem. Jag har jobbat länge med Samhall och de här frågorna och jag tror att det största och kanske enda hindret är fördomar.

På Visa vägen-galan den 20 november på Rival i Stockholm får vi reda på om Östhammars kommun vinner Visa vägen-priset i kategorin Årets arbetsgivare.