Visa vägen-priset

Margot Wallström: ”Företag mer lönsamma om mångfald är målet”

Engagerat anförande på Visa vägen-galan 2013

Från mansdominerade styrelserum till rekryteringssystem som tittar på oförmåga istället för förmåga. Vi behöver tänka och göra nytt och ge fler människor chansen. Öppna ögonen och förändra perspektiven, menade Margot Wallström på Visa vägen-galan.

Att gå utanför de kända cirklarna och utforska okänd terräng kräver mod, civilkurage och en törst efter ny kunskap. De som bara söker trygghet hittar aldrig dit. Men vågar man bryta gamla tankemönster får man resultat. Margot Wallström citerade en dikt med budskapet att välja den obekanta vägen kan göra hela skillnaden och gav därmed en känga till den ensidiga mansdominansen i ledande företagspositioner.

– Det är ingen tillfällighet att den typiske styrelseledamoten i svenska börsbolag fyller 60 i år, har gått KTH eller Handels och heter Lars, Peter eller Anders – hej på er förresten, sa hon till publikens tydliga förtjusning.

”Tänk nytt och ge fler chansen”

Vi behöver tänka och göra nytt och ge fler människor chansen, menade Wallström. Vi har rekryteringssystem från en annan tid anpassad till en annan verklighet som gör att människor kodas för vad de inte kan istället för tvärtom.

– Jag fick höra att det tar för Arbetsförmedlingen 272 dagar att koda en människas funktionsnedsättning, vilka oförmågor folk besitter, inte vad de kan och vill. Men vi behöver inte fortsätta så här, det går att förändra, sa Margot Wallström.

Mångfald skapar framgångsrikare företag

Det finns långsiktiga fördelar med att anställa långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta eller nyanlända invandrare, hävdade Walsström. En färsk amerikansk studie visar att företag som präglas av mångfald, från ledningsnivå och nedåt, är 75% bättre än homogena organisationer på att få ut innovationer på marknaden och erövra nya marknader. Och enligt Forbes att se till att företaget skapar en inkluderande kultur med en mångfald av anställda är avgörande för att kunna attrahera och behålla talanger.

– Egentligen är det ju sunt förnuft. Om du inte har de personer som orkar tänka och nå ut till nya marknader hur ska du kunna bli framgångsrik? Företag blir mer lönsamma om mångfald och tolerans är mål, konstaterade Margot Wallström.

Nya perspektiv ger nya affärer

Wallström menade att ett nytt tänk kring mångfald och att bryta invanda mönster ger så många fördelar

– Ni kommer kanske att få en del huvudvärk, men även definitivt nya perspektiv, högre i tak, fler innovationer, nån som utmanar er, nån som får er att prestera bättre, nya kunder och nya affärer.

Margot Wallströms fem punkter…

…som kan ge ett framgångsrikt företag med utgångspunkt i mångfald.

  • Gör det till en ledningsfråga
  • Ha en handlingsplan med konkreta mål
  • Se över rekryteringen
  • Kommunicera vad man gör både externt och internt
  • Mät, redovisa och belöna resultaten