Visa vägen-priset

Juryn: Ärkebiskop Antje Jackelén

Visa vägen-priset har Sveriges kanske tyngsta jury där bland andra ärkebiskop Antje Jackelén ingår.

Vad är skälet till ditt engagemang i juryn? 

– Ju mer jag förstod av uppdraget desto större glädje väcktes hos mig. Att arbeta för innanförskap i stället för att acceptera utanförskap, det är både vad min kristna tro och min roll som ärkebiskop och vårt arbete handlar om: att alla ska känna att de kan bidra med det just de kan. Attitydförändringar är möjliga och människovärdet bekräftas. Vi har alla fått olika gåvor och talanger – och Visa vägen-priset ger kraftfulla exempel på det.

Vad anser du vara avgörande för att det svenska samhället ska utvecklas i en hållbar riktning?

– Det är så viktigt att vi håller ihop alla fyra dimensioner av hållbarhet: den sociala, ekonomiska, miljömässiga och den andliga – de hör ihop. Vi underskattar många gånger den existentiella hälsan. Men oavsett om vi kallar den för tro eller något annat så är vi beroende även av den.

Om jag säger att hållbarhet förutsätter uthållighet, vad säger du då?

– Ja, visst hänger det ihop. Själva ordet hållbarhet innebär långsiktighet och arbetar man långsiktigt får man vara uthållig. Både ha mod och vara ödmjuk – mod att ta de steg som behövs och ödmjukhet att inse att där jag behöver släppa taget tar andra vid.

Visa vägen-vinnarna arbetar för inkludering. Har du någon erfarenhet av utanförskap eller motgång?

– Det beror på vilken typ av motgång – det finns banala och riktigt stora. Vid allvarliga motgångar behövs utrymme att få vara arg och få sörja. Många gånger behövs tid för att hantera motgången innan vi kan göra ett nytt försök eller komma fram till att det behövs andra mål eller en ny strategi. Många gånger behöver vi kunna bolla med andra och känna stöd från andra. Ibland kan vi i backspegeln se att motgången förde något gott med sig. Men så är det inte alltid. Vi kan dock även lära oss att leva med motgångar som vi inte ser någon mening med.

Vad bär du med dig från juryarbete?

– Det var fint att få se alla nomineringar som bär på så många goda exempel och berättelser. Det är fantastiskt att synliggöra att det sker så mycket bra och gott.

Den 25 november tillkännages årets vinnare av Visa vägen-priset.