Visa vägen-priset

Jan Scherman: ”Känslorna ska räknas”

Nytt jobb som chef på Aftonbladet TV och talare på Samhalls Visa vägen-galan, men det är inte det enda som Jan Scherman hunnit med under hösten. Han är även aktuell med Räkna med känslorna – en bok om ledarskapet och dess utmaningar.

Varför skriver du en bok om ledarskap?
– Jag ser fler och fler teknokrater i ledande positioner i stället för människor. Jag vill att känslorna ska räknas och andra värden än vad som står på sista raden ska bli viktiga på riktigt. Jag skriver även om medias utveckling och om makten i samhället. Men också här försöker jag visa på behovet av att både tala om och visa sina känslor. Jag tror att det öppnar vägen för grundläggande frågor om jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Vår demokrati och principen om alla människors lika värde är inte en gång för alla given. Vi har alla ett ansvar för att i vardagen bekämpa fördomar och myter. Och slå vakt om demokratin.

Vad är bra ledarskap för dig?
– Att verkligen höra vad ens medarbetare säger. Men att lyssna betyder också att se sina medarbetare. Och naturligtvis låta sig påverkas, ta intryck. Chefen bestämmer till slut, men det är alltid bra att få reaktioner på det man vill göra. I detta ingår att stå ut med att bli kritiserad.

Varför ska företagsledare ta ansvar för mer än sitt företag?
– Alla företag är en del av vårt samhälle och spelar en viktig roll i vilka värderingar som vinner terräng. Vi är en stor del av våra liv på jobbet. Då kan inte chefer skärma av sig från frågor som handlar om jämställdhet, mångfald eller hållbarhet. Vi kan inte skapa två världar – en som är vår fritid och en annan som är arbetslivet. Det sitter ihop. Jag tycker det tillhör chefsansvaret att vara gott exempel och pådrivare i dessa frågor.