Visa vägen-priset

Hela Sveriges värdiga vinnare

Under september och oktober har Visa vägen-priset åkt på turné till nio orter i hela landet för att dela ut priser och hylla de 18 regionala vinnarna. Den 25 november i Stockholm utses de nationella vinnarna – en eldsjäl och en arbetsgivare. Här är samtliga regionala vinnare:

Arbetsgivare

Grönsakshallen sorunda Region ABC

Förser bland annat restauranger och hotell med frukt, grönsaker och utvalda delikatesser.

”I en bransch med tuff konkurrens och höga kvalitetskrav visar det här företaget att mångfalden av talanger och förmågor samt inkluderingen av funktionsnedsatta ger dem en tydlig konkurrensfördel.”

SBAB i karlstad Dalkarlstad

Bankverksamhet.

”De visar att rätt person på rätt plats kan vara ett föredöme för andra och att mångfald också ger mer kompetens.”

Partykungen Jungfrukusten

E-handel för maskeradkläder, partyprylar och roliga presenter.

”Även om livet inte alltid är en fest så kan en arbetsplats där människor blir sedda och bekräftade göra hela skillnaden för en person som på grund av en funktionsnedsättning tidigare blivit ratad och förbisedd.”

Humanice Norrland

Teknisk konsultation inom risk och säkerhet samt tillverkning av DOT-system (en klädsäck utvecklad för brand- och räddningspersonal).

”Den påtagliga arbetsglädje som medarbetarna känner när de tillverkar livsviktiga produkter för brandmän skapar både självkänsla och en vilja att utvecklas.”

Grahns konfektyr Mellan två sjöar

Godistillverkning och paketering.

”Detta företag har målmedvetet arbetat med inkludering av människor med funktionsnedsättningar, inte i första hand som en god gärning utan för att de vet att olika talanger och förmågor tillför värden och kvaliteter som i slutändan skapar lönsamhet.”

Allwin Västkusten

Distribuerar på ett säkert sätt osåld mat från livsmedelsbutiker till utsatta.

”När ’cirkulär ekonomi’ är modeordet på allas läppar ligger Allwin redan steget före och tar konceptet ännu längre. För om vi ska skapa ett samhälle där alla resurser tas till vara är de mänskliga resurserna också de första och mest viktiga att förvalta.”

Weland Östkusten

Ledande tillverkare och leverantör av trappor, räcken, handikappramper med mera.

”För den här arbetsgivaren handlar inkludering om betydligt mer än några rader i hållbarhetsredovisningen. I stället är det en tydlig strategi för att skapa långsiktig lönsamhet där varje enskild medarbetare matchas mot olika arbetsuppgifter.”

Spaljisten Ölandskusten

Foliering och packning av möbler till bland annat Ikea.

”Här bygger de självkänsla, kompetens och arbetsglädje hos människor som andra ratat och skapar på så sätt ett vinnande team.”

BLS Industries Skåne

En av Skandinaviens ledande tillverkare av sanitetsprodukter för badrum och kök.

”De visar att inkludering är både hållbart och lönsamt ur alla olika perspektiv, vilket gör dem till ett föredöme för andra att följa efter.”

Eldsjälar

Alice Lundström Norrland

Socialtjänsten i Luleå. Hjälper dem som har mist sin sjukpenninggrundande inkomst.

”Hon är en möjliggörare som aldrig ger upp och därmed själva essensen av en eldsjäl.”

Lars Lerin Dalkarlstad

Konstnär och konstnärlig ledare i SVT för en grupp människor med funktionsnedsättning.

”Han har på så vis gjort hela svenska folket delaktiga i inkluderingsarbetet och därmed skapat goda förutsättningar för att vi alla ska kunna tro på och bekräfta de människor som behöver det allra mest.” 

Bente Sandström Jungfrukusten

Nordanstig kommun. Hjälper personer som behöver komma närmare den öppna arbetsmarknaden.

”Genom sitt enorma engagemang och tydliga patos bryter hon dagligen människors utanförskap genom att se deras förmågor och talanger.”

Niclas Wennerlund Region ABC

Baravanlig.se – förening för löpträning för personer med funktionsnedsättning.

”Han startade en rörelse, eftersom han inte ville springa ifrån sitt ansvar som pappa. Och det handlar egentligen inte om att bryta normer, utan inse att normen borde omfattar alla.”

Rebecca Eriksson Mellan två sjöar

Driver restaurang där hon styr arbetsuppgifterna så att de passar individen.

”I en miljö som ofta kan vara stressad, tidspressad och tuff, väljer den här ledaren att ge människor chansen att ta ansvar, utvecklas och komma till sin rätt.”

Ann-Kristin Karlsson Västkusten

Arbetar som koordinator på Köpcentrumet Torp Handel AB i Uddevalla.

”Hon vet vad ett vänligt ord kan betyda och hur hon ska skapa god stämning och arbetsglädje.”

Emina Redzic Östkusten

Arbetsledare på Holsby Metall.

”Genom att tro på allas lika värde, och tydligt visa det, är hon inte bara en sann ledare utan också ett stort föredöme.”

Cecilia Andersson Ölandskusten

Matchar arbetssökande rätt på Arbetsförmedlingen i Karlshamn.

”Hon möter dagligen osynliga människor, som försvunnit i statistik, utredningar och avslagna jobbansökningar. Men genom att se dem och tro på deras förmågor ger hon dem en ny möjlighet att återfå sin värdighet och självkänsla.”

Jane Malmberg Skåne

Arbetsledare på Frode Laursen A/S i Åstorp.

”Genom sin lyhördhet skapar hon förutsättningar för alla att prestera utifrån sina egna förutsättningar.”