Visa vägen-priset

Talare: Hans-Olov Olsson

Hans-Olov Olsson är vice styrelseordförande för Volvo Cars och har tillbringat det mesta av sin yrkeskarriär på Volvo, där han har innehaft flera ledande befattningar under åren.

– I rollen som företagsledare handlar allting om resurser. Att ta de resurser man har och göra någonting fantastiskt av dem. Det innefattar också medarbetare. Att inte ta tillvara på alla människors förmågor är ingenting annat än resursslöseri. Därför är det en självklarhet för mig att öppna upp min arbetsplats för fler perspektiv och bakgrunder och på så sätt visa vägen mot en mer hållbar arbetsmarknad, säger Hans-Olov Olsson.

Få personer känner Volvo Personvagnar lika väl som Hans-Olov Olsson och han spelade till och med en central roll under processen som ledde fram till Geelys förvärv av företaget. Som rådgivare åt investeringsbanken Rothschild gav Hans-Olov Geely råd i samband med förvärvet av Volvo Personvagnar. Efter sex år i Asien och med goda förbindelser med Ford kunde Hans-Olov spela en viktig roll under övergångsperioden.

 

Fakta / Hans-Olov Olsson

Född: 1941
Vice styrelseordförande och ende svensk i styrelsen på Volvo Cars.
Förutom sin mycket omfattande erfarenhet av Volvo är Hans-Olov också ledamot av följande styrelser: Elanders, SKF och Rothschild. Hans-Olov är ordförande för styrelsen för Chalmers tekniska högskola och han är ledamot av styrelsen för kung Carl Gustafs stiftelse Ungt ledarskap, Anna Lindhs minnesfond och Tällberg Forum.