Visa vägen-priset

Grand Hôtel i final

Nu har de sex finalisterna till Visa vägen-priset utsetts. Tre arbetsgivare och tre eldsjälar som går i bräschen för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Bland de tre arbetsgivarna, som har chansen att vinna den 14 november, sällar sig Grand Hôtel i Stockholm. Vi har passat på att ställa några frågor till Grand Hôtels vd Pia Djupmark.

Hur känns det att vara finalist på Visa vägen?

Det känns fantastiskt och gott i hela hjärtat!

Varför är Visa vägen-priset viktigt?

Det är ett bra underlag för att andra företag ska kunna inse att det går att göra skillnad med små och enkla medel.

Vad har ni som arbetsgivare gjort för att förtjäna priset?

Vi har framförallt gett ungdomar en chans att komma över tröskeln. De har fått komma till trygga arbetsplatser där de har kunnat konstatera att de klarar av jobbet. Vi har arbetat för att de ska förstå att alla behövs och för att de ska känna sig trygga och stolta. Det är ju när man känner sig trygg, som man kan göra ett bra jobb.

Varför anställer inte all företag personer med funktionsnedsättningar?

De handlar framförallt om okunskap och en alltför inrotad vana att göra som man alltid gjort. I stället bör vi satsa på olikheter och tänka på att mångfald får företag att växa och utvecklas. Vi måste sprida budskapet till andra företag och till våra kontakter.