I dag passerade vi gränsen för 10 000 röster till Visa vägen-priset!

– Det är glädjande att se ett så stort engagemang för detta betydelsefulla pris, säger Visa vägen-juryns ordförande Jan Scherman.

Omröstningen pågår fram till den 15 juni då Visa vägen-juryn tar vid. Men redan den 1 juni gallras den nedre häften med minst antal röster bort.

– En större reflektion som jag gör när jag ser detta engagemang är ett oerhört stöd för den här viktiga principen; att oavsett vilka förutsättningar vi har så har alla rätt till ett arbete, säger Jan Scherman.

Har du röstat på din favorit?
Rösta nu!

Den nya Visa vägen-juryn börjar ta form och vi har tidigare presenterat ärkebiskop Antje Jackelén och H.K.H Prins Daniel som nya medlemmar. Det senaste tillskottet tillför ytterligare tyngd till den prestigefyllda juryn och det viktiga pris den delar ut.

Genom att knyta till sig en av Sveriges mest kompetenta näringslivsekonomer får Visa vägen-juryn nu ytterligare ett kunskapsfält och ännu ett stort hjärta bland sina medlemmar. Bettina Kashefi är chefekonom på Svenskt Näringsliv och har tidigare haft samma position på SKL samt varit statssekreterare i både arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet. Hon har därmed en mycket gedigen erfarenhet av frågor som rör funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. Bettina Kashefis nuvarande uppdrag gör att hon dessutom tar med sig en fingertoppskänsla för det svenska näringslivet och den utveckling vi ser där kring mångfald och social hållbarhet.

– Jag tycker att det ska bli riktigt stimulerande att få vara med i arbetet för att fler människor ska kunna vara delaktiga och finna en plats på arbetsmarknaden, säger Bettina Kashefi.

Visa vägen-juryns uppgift är att hylla och sätta ljus på de arbetsgivare och eldsjälar som dagligen lyfter människor genom att tro på deras förmågor och se funktion istället för hinder.

Visa vägen har tidigare presenterat två nya jurymedlemmar, ärkebiskop Antje Jackelén samt H.K.H. Prins Daniel. Utöver dessa sitter sedan tidigare Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson, liksom juryns ordförande Jan Scherman, diversearbetare i media, fri debattör och f.d. TV4-chef samt LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i juryn.

– Visa vägen växer varje år och har blivit något av en landsomfattande folkrörelse där antalet nomineringar till de prestigefyllda utmärkelserna årets arbetsgivare och eldsjäl ständigt slår rekord. Det känns fantastiskt att juryn nu fått en laguppställning som imponerar stort och i högsta grad demonstrerar Visa vägen-prisets stora betydelse, säger ordförande Jan Scherman.

Förra året bestämdes det därför att Visa vägen-priset skulle gå till vinnande arbetsgivare och eldsjälar i de nio regionerna utöver riksvinnarna på Visa vägen-galan.

Turnén och de prisutdelningar som genomfördes blev en enorm succé, med fullsatta lokaler och fantastiska berättelser från både pristagare och de människor som tack vare deras arbete gått från utanförskap till arbetsgemenskap.

2018 var ännu ett rekordår för Visa vägen-priset med 682 nominerade arbetsgivare och eldsjälar samt 28 452 röster totalt på dessa nominerade.

– Vårt arbete handlar ju i grunden om att jobba för principen om alla människors lika värde och lika rättigheter, vilket gör framgångarna för Visa vägen-priset särskilt glädjande och extra viktig, säger Jan Scherman.

Natten mellan den 1-2 maj gallras alla nomineringar som saknar röster bort. Alltså, om en nominering har 0 röster har densamma 0 chanser att vinna Visa vägen-priset för sitt viktiga arbete med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Se därför till att du har röstat på din favorit så att den ar en chans att vinna!  

Nästa gallring sker den 1 juni. Då gallras den nedre hälften bort, mätt i antalet röster. Du kan fortfarande rösta på de eldsjälar och arbetsgivare som du tycker förtjänar att uppmärksammas fram till den 15 juni. 

Över 7 700 personer har redan använt sin röst på de 586 nomineringarna för att avgöra vem som förtjänar att ta hem Visa vägen-priset i år. Priset är uppdelat på nio regioner och två kategorier. De med flest röster i varje region respektive kategori går vidare till Visa vägen-juryn som utser vinnare.

I morgon stänger möjligheten att nominera nya arbetsgivare och eldsjälar till Visa vägen-priset.

Finns det någon som inte redan är nominerad som du tycker borde hyllas för sitt arbete med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning? Passa på att nominera dem nu, den 30 april stänger nomineringen.

Du kan fortfarande rösta på de över 500 eldsjälar och arbetsgivare som du tycker förtjänar att uppmärksammas för att de öppnar upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Röstningen pågår fram till 15 juni. 

Över 1000 personer har redan använt sin röst för att avgöra vem som förtjänar att ta hem Visa vägen-priset i år. Priset är uppdelat på nio regioner och två kategorier, de med flest röster i varje region respektive kategori går vidare till Visa vägen-juryn som utser vinnare.

Det känns oerhört spännande att få välkomna Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, till Visa vägen-juryn.

Som tidigare statssekreterare i både arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet har Bettina en mycket gedigen erfarenhet av frågor som rör funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden. Hennes nuvarande uppdrag gör att hon dessutom tar med sig en fingertoppskänsla för det svenska näringslivet och den utveckling vi ser där kring delaktighet och sysselsättning.

– Jag tycker att det ska bli riktigt stimulerande att få vara med i arbetet för att fler människor ska kunna vara delaktiga och finna en plats på arbetsmarknaden, säger Bettina Kashefi.

 

Det är en stor ära för Visa vägen-juryn att välkomna H.K.H. Prins Daniel som medlem. Prins Daniel har ett långt och stort engagemang i arbetet med att inkludera människor i samhället och har tidigare deltagit som prisutdelare i Visa vägen-galan.

Prins Daniel har en stark drivkraft i frågor som rör mänskliga rättigheter. Genom sina erfarenheter kommer Prins Daniel att bidra på ett konstruktivt sätt i juryarbetet. Juryns uppgift är att utse den arbetsgivare och den eldsjäl som lyser starkast i sitt arbete med att bryta utanförskap för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

– Jag ser mycket fram emot att vara del av Visa vägen-juryn och dess viktiga arbete för ökad inkludering i alla delar av samhället.

Nu har röstningen öppnat för Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris – Visa vägen-priset. Det är du och allmänheten som avgör vem som vinner genom att rösta på visavägen.se. 

Nästan 500 arbetsgivare och eldsjälar har hittills nominerats till Visa vägen-priset.

Priset går till den arbetsgivare och den eldsjäl som förtjänar mest uppskattning för deras arbete med att inkludera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Flest röster går vidare

De kandidater som har fått flest röster i respektive kategori och region går vidare till Visa vägen-juryn som, med stöd av prisets kriterier, utser vinnare. I skrivande stund har vissa nomineringar redan samlat ihop över 200 röster! Hur många röster har din favorit?

Du röstar fram årets Visa vägen-pristagare!

Vi behöver din hjälp med att rösta fram rätt vinnare! 

 

Vi är oerhört glada och stolta att kunna välkomna ärkebiskop Antje Jackelén till Visa vägen-juryn. Hon kommer att bli den första av tre nya medlemmar, där alla i juryn bidrar med sin unika kompetens och passion för den sociala hållbarhetsfrågan.

I sin roll som både präst, biskop och sedermera ärkebiskop har hon visat att hon brinner för människans roll i samhället och hur viktigt det är att bidra som en positiv och inkluderande kraft.

Antje Jackelén blev ärkebiskop i Uppsala 2014 och har vid flera tillfällen tagit tydlig ställning för alla människors lika värde, i både debattartiklar, uttalanden och tweets. Att Antje Jackelén nu väljer att engagera sig i Visa vägen-juryn visar också att hon på ett tydligt sätt vill bidra till att hylla dem som bryter utanförskap på arbetsmarknaden genom att inkludera människor som annars hade haft svårt att få ett jobb.

– Jag gläds åt att vara en del av Visa vägen-juryn. Att arbeta för innanförskap istället för att acceptera utanförskap är ett uttryck för både min kristna tro och min roll som ärkebiskop. Det är också en viktig del av Svenska kyrkans diakonala arbete. Attitydförändringar är möjliga, fördomar kan motverkas och människovärdet bekräftas. Vi har alla fått olika gåvor och talanger, vilket Visa vägen-priset är ett kraftfullt tecken på, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

 

Samhalls vd Monica Lingegård berättar om tre medarbetare som hon har träffat under Visa vägen-turnén genom Sverige om varför det är så viktigt att se människors talanger och styrkor istället för deras svagheter.

– Det här är tre av 25 000 av Samhalls berättelser. Så många har vi i dag anställda. Alla historier är olika, men med en sak gemensamt: alla har kommit från ett utanförskap in i arbetsgemenskapen. Att få vara behövd, få lön och ett socialt sammanhang är otroligt viktigt, och vi måste se kraften i varje enskild människa, avslutar hon.

Grand Hôtels tidigare vd Peter “Poker” Wallenberg om att alla funktioner behövs för att det ska gå runt. Om disken inte fungerar på ett hotell, så fungerar ingenting alls. Det handlar om att se människor, oavsett vad de gör, förklarar han.

Det blir sedan känslosamt när Peter får ta emot en hälsning från den före detta anställde Per Eriksson, som beskriver hur han en gång för 15 år sedan börjat i disken på Grand Hôtel, men tack vare att Peter såg honom fick han chansen att servera och sedermera gå en sommelierutbildning, och i och med det påbörjade en karriär som nu utmynnat i att han är krögare på Västkusten.

– Tack för att du såg mig, det gjorde stor skillnad, säger han.

Därefter berättar Peter ”Poker” Wallenberg om en speciell upplevelse som inträffade sent en natt i Vinterträdgården på Grand Hôtel med en skurhink och en flygel…