Visa vägen-priset

Angelicas resa

Under prisutdelningen i Örebro fick Angelica Larsson tillfälle att berätta om sin resa från hemmasittande högstadieelev med ångest och depressioner till idag. Som 16-åring fick hon en autismspektrumdiagnos som gjorde att hon kunde söka in på ett gymnasium där alla hade liknande diagnoser.

Där, i en liten klass med sju elever, fick Angelica möjlighet att få tillbaka sitt självförtroende och träna på att hantera situationer med många människor.

– Eftersom jag har fotografiskt minne gick studierna bra och jag kom in på både juristlinjen och socionomlinjen på universitet, säger hon.

Men livet fortsatte att sätta upp olika hinder för Angelica och idag jobbar hon på Samhall och samlar erfarenheter kring att vara ute i arbetslivet, för att i framtiden kunna gå ut i praktik och avsluta sin socionomutbildning.