Visa vägen-priset

5 sätt att visa vägen (och förbättra världen)

Så gör du din arbetsplats mer hållbar

1. Sök nya infallsvinklar

En arbetsplats som speglar hur hela samhället ser ut är också en hållbar arbetsplats. Om du bara omger dig med personer som delar din bakgrund och dina referensramar är det lätt att fastna i gamla banor. Tänk nytt – ju fler perspektiv desto mer dynamisk och effektiv blir din arbetsplats.

2. Se till att rätt person är på rätt plats

Har ni rätt person på rätt plats? Det kanske är så att någon annan passar bättre på att göra några av dina arbetsuppgifter och du är mer lämpad att göra någon annans. Men en mix av människor med olika talang och bakgrund är det lättare att matcha rätt arbetsuppgifter mot rätt person. Dessutom får du en mer effektiv arbetsplats på köpet.

3. Gör mångfald och hållbarhet till en del av din arbetsplats DNA

Om du och dina kollegor tycker att din arbetsplats är hållbar så kommer förmodligen fler att göra det. Socialt ansvarstagande värderas idag allt högre i sökandet efter nya samarbetspartners eller arbetsgivare. Ditt företags varumärke stärks och ni sticker ut i konkurrensbruset.

4. Ta hjälp med rekryteringen

Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Det kan ofta bero på att man inte letar på rätt ställen eller tillräckligt fritt och kreativt. Exempelvis kan Samhall hjälpa till med rekrytering av personer som är perfekt matchade till arbetsuppgifterna.

5. Våga!

Att visa vägen är att våga ta ansvar. Att öppna upp din arbetsplats ger dig oändliga möjligheter för en minimal ansträngning. Har du verkligen råd att säga nej till morgondagens talanger och möjligheter?

Vet du någon som redan visar vägen? Nominera till Visa vägen-priset här.