Visa vägen-priset

Örebro kommun

Förvaltningscheferna Sofia och Lotta har visat vägen med sitt engagemang och driv Deras fokus är på medborgarens lika värde oavsett bakgrund De har i samverkan mellan och med befintliga ekonomiska resurser möjliggjort och skapat förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden innan kontakt med myndigheter för beslut om insats Alla får på så vis en möjlighet till kartläggning via evidensbaserade metoder för att se vilka förutsättningar som krävs för att nå arbete eller sysselsättning utifrån individuella behov Verksamheten Vägledningscenter är numera en väg in till arbete eller studier för alla i Örebro kommun Detta är inte allt utan Sofia och Lotta har nu fortsatt sitt engagemang och utvecklat en idé i ett nystartat kommunövergripande projekt som kallas breddad kompetensförsörjning där fokus är att alla inom och utanför Örebro kommunen ska kunna öppna dörrarna till att anställa personer med funktionsnedsättning med målet att få en ABanställning Dessa två ledande personer i Örebro kommun motiverar både mig och andra till att arbeta mot ett mer jämlikt samhälle med medborgaren i fokus

Rösta på Örebro kommun

För att rösta på ett bidrag behöver du bekräfta din e-postadress. När du trycker på "rösta" skickas ett mail till din angivna e-postadress med vidare instruktioner.

Så här fungerar röstningen

Leta upp personen eller arbetsgivaren du vill rösta på och fyll i din e-postadress i rutan. Tryck på "skicka in röst"

Titta i inkorgen för e-postadressen du angav vid röstningen. Där hittar du ett mail med en länk för att bekräfta din röst. Tryck på länken.

Tryck på knappen "bekräfta min röst". Klart!