MAX Burger AB

Rösta!

57 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets arbetsgivare Personen eller företaget tillhör regionen: Helsingborg, Skåne

MAX Burger i distrikt Skåne med Fredrik i spetsen har under det senaste åren öppnat upp möjligheterna för att våra medarbetare får anställningar hos MAX. Alla hans restaurangchefer jobbar enträget med att skapa trivsel och goda relationer med Samhall.