Lena Wikström

Rösta!

38 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets eldsjäl Personen eller företaget tillhör regionen: Luleå (hela Norrbotten), Norrland
Personen eller företaget tillhör organisationen: Försäkringskassan

Lena Wikström har ett stort engagemang och driv gällande hur vi på bästa sätt kan få tillbaks medarbetare i arbete som är sjukskrivna och hur vi kan jobba förebyggande för att förkorta sjuktalet. Samhall har en nära samverkan med Lena Wikström som är en av tre samordningsansvariga i Norrbotten. Hon förmedlar, stödjer följer upp det Samhall gör som arbetsgivare så att Samhall arbetar i rätt riktning med sina sjuktal. Framförallt har hon en tydlighet och stort engagemang som smittar och driver Samhall framåt. Samhall har ett tydligt lokalt samverkansavtal med regelbunden uppföljning. Samhall har under detta år träffats sex gånger, tre gånger med planering och tre gånger i forum med våra första linjens chefer. Lena har ett en stor kunskap kring rehabfrågor och ser möjligheter, hon kopplar ihop Samhall med andra aktörer som kan vara stöd för Samhall i vårt rehab arbete. Hon avsätter tid och ger av sitt engagemang till vår verksamhet och våra chefer. Vi har förutom våra två konferenser (en lokal och en regional för andra företag) deltagit på ett Distriktmöte. Allt för att 'visa vägen' mot att minska sjuktalet på Samhall. Under många år har Lena arbetat med att förmedla/engagera/tydliggöra uppdraget att få ut människor i arbete och förkorta sjuktalen. Alltid med samverkan i fokus! Under 10-15 år har hon varit kontaktperson mot Samhall i Norrbotten.

Skicka in din röst!

Rösta på Lena Wikström genom att fylla i din e-postadress till höger och trycka på knappen "skicka in röst". Tack!

Fylls i automatiskt

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här