Kristina Karhunen

Rösta!

39 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets eldsjäl Personen eller företaget tillhör regionen: Stockholm, ABC
Personen eller företaget tillhör organisationen: Skytteholmsskolan, Solna Stad

Kristina Karhunen har arbetat som lärare för Skytteholmsskolans särskolegrupp i drygt tjugo år. Hon är en stor eldsjäl för att bygga en trygg och stark plattform för elevernas livslånga lärande, så att de ska kunna komma ut i arbetslivet och vara en värdefull del av samhället som vuxna individer. Skytteholmsskolan har sedan 1997 satsat på inkludering i grupp. Elever inskrivna i särskolan har tillhörighet i grundskoleklasser och får undervisning utifrån sin potential. Jag har som mål att utbilda eleverna så att de vid avslutad skolgång i grundskolan har en känsla av sammanhang i samhället och en stark självkänsla som leder till självständighet. Eleverna kan då göra egna val i livet utifrån intressen och mål.

Skicka in din röst!

Rösta på Kristina Karhunen genom att fylla i din e-postadress till höger och trycka på knappen "skicka in röst". Tack!

Fylls i automatiskt

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här