Visa vägen-priset

Jan Udén

Jan Udén brinner för mångfald och inkludering samt har stort engagemang för att hjälpa personer som av olika anledningar ligger långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara personer med någon form av funktionsnedsättning, personer med annan etnisk bakgrund som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden eller yngre medarbetare som söker sitt första jobb. Jan arbetar som projektchef i Skanskas största och mest komplexa anläggningsprojekt, Slussen i Stockholm.

Framgångsfaktorn för Jan är att han engagerar sig av eget hjärta, han tror på varje individ och ser deras styrkor. Det händer ofta att Jan ser individens styrkor innan hen själv hunnit inse sina egna styrkor. Jan går inte den enklaste och lättaste vägen utan investera tid och energi för att det ska bli bra för både Skanska och individen.

När Jan tar in någon person som ligger utanför arbetsmarknaden så engagerar Jan i rekryteringsprocessen av målgruppen. I intervjusituationen är Jan nyfiken på den person han har framför sig samt lyhörd för dess utmaningar men också styrkor. Inför första dagen på jobbat förbereder Jan sig och organisationen för en bra introduktion och handledning. Det handlar också om att hitta bra matchning av personens styrkor och meningsfulla arbetsuppgifter, vilket gör att personen känner sig välkommen, viktig och inkluderad. Jan följer upp kontinuerligt individens utveckling och inkluderar individen att hen blir ett med teamet, trivs och gör skillnad i jobbet.

Det blir ett lyckosamt resultat för både individen som växer av att komma in i ett meningsfullt arbete samt för Skanskas varumärke, affär och inte minst Skanskas kultur. Jan förflyttar hela organisationen till en positiv och inbjudande kultur samt känslan av större värde än enbart det ekonomiska. På Skanska bygger vi ett bättre samhälle. Jan är en stor inspirationskälla för andra på projektet Slussen men också för Skanska i stort.

Utöver sitt arbete för att bryta utanförskap så arbetar Jan för att främjar likvärdiga utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor där han säkrar upp att Slussenprojektet numera har flera kvinnor, inte minst i ledande position. Detta medför en mix av kompetenser, kön och bakgrunder vilket leder till ett projekt med stark attraktionskraft dit medarbetare självmant söker sig.

Det är tydligt att Jan och hans organisation lyckas väl med att sätta en fin projektkultur och den goda stämningen på arbetsplatsen märks tydligt.

Rösta på Jan Udén

För att rösta på ett bidrag behöver du bekräfta din e-postadress. När du trycker på "rösta" skickas ett mail till din angivna e-postadress med vidare instruktioner.

Så här fungerar röstningen

Leta upp personen eller arbetsgivaren du vill rösta på och fyll i din e-postadress i rutan. Tryck på "skicka in röst"

Titta i inkorgen för e-postadressen du angav vid röstningen. Där hittar du ett mail med en länk för att bekräfta din röst. Tryck på länken.

Tryck på knappen "bekräfta min röst". Klart!