Georgios Karpathakis Jaenson

Rösta!

313 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets eldsjäl Personen eller företaget tillhör regionen: Stockholm, ABC
Personen eller företaget tillhör organisationen: Underbara ADHD

Georgios Karpathakis Jaenson har, de senaste åren, vigt sitt yrkes- samt privatliv åt en enda sak: Att sprida kunskap, minska fördomar och få privatpersoner, arbetsgivare, chefer, kollegor, folkvalda politiker, skolpersonal och resten av svenska samhället att se möjligheterna, potentialen samt styrkorna hos människor som lever med adhd. Genom sitt Sommarprat i SR P1 2015, sina föreläsningar, det egenstartade företaget Underbara ADHD, den bästsäljande boken med samma namn och den världsunika digitala innovationen "ADHD-lådan" som gör det möjligt att uppleva två vardagssituationer ur ett adhd-perspektiv (framtagen av Underbara ADHD i samarbete med Samsung och Epicenter Stockholm) försöker Georgios hjälpa fler adhd-diagnostiserade att få förutsättningarna för att nå sin fulla potential och bli sitt bästa jag - både i skolan, relationer, hemma, på jobbet osv.