Visa vägen-priset

Föreningen JAG

Föreningen JAG arbetar genom projektet Vi vill bidra för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet och på så sätt bidra i samhället utifrån sina förutsättningar I projektet arbetar handledare med att stötta deltagarna i att hitta arbetsplatser och sedan i det löpande arbetet De personer som deltar i projektet har tidigare haft daglig verksamhet eller ingen sysselsättning alls och har stått långt ifrån arbetsmarknaden Det är personer som inte har möjlighet till ett vanligt lönearbete men som genom projektet får meningsfull sysselsättning och blir del av det sammanhang som det innebär att vara på en arbetsplats

Rösta på Föreningen JAG

För att rösta på ett bidrag behöver du bekräfta din e-postadress. När du trycker på "rösta" skickas ett mail till din angivna e-postadress med vidare instruktioner.

Så här fungerar röstningen

Leta upp personen eller arbetsgivaren du vill rösta på och fyll i din e-postadress i rutan. Tryck på "skicka in röst"

Titta i inkorgen för e-postadressen du angav vid röstningen. Där hittar du ett mail med en länk för att bekräfta din röst. Tryck på länken.

Tryck på knappen "bekräfta min röst". Klart!