Föreningen JAG

Rösta!

579 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets arbetsgivare Personen eller företaget tillhör regionen: Stockholm, Sundsvall, Mora och Karlstad, ABC

Föreningen JAG arbetar genom projektet "Vi vill bidra" för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet och på så sätt bidra i samhället utifrån sina förutsättningar. I projektet arbetar handledare med att stötta deltagarna i att hitta arbetsplatser och sedan i det löpande arbetet. De personer som deltar i projektet har tidigare haft daglig verksamhet eller ingen sysselsättning alls och har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det är personer som inte har möjlighet till ett "vanligt" lönearbete men som genom projektet får meningsfull sysselsättning, och blir del av det sammanhang som det innebär att vara på en arbetsplats.