Tornedalens folkhögskola

Rösta!

53 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets arbetsgivare Personen eller företaget tillhör regionen: Övertorneå, Norrland

Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå, ser alltid möjligheterna och inte begränsningarna hos alla människor. Tornedalens Folkhögskola har anställda med funktionsnedsättningar, skolan anlitar även Samhall som entreprenör för lokalvård. Folkhögskolan har drivit ett antal EU finansierade projekt som bidragit till sysselsättning för funktionshindrade under projekttiden. Projekten har även lett till varaktiga anställningar. Under det senaste treåriga pågående socialfondsprojektet Matarengi Social Buisness (MSB) har arbetsförmedlingen anvisat 50 arbetssökande, många av dem med funktionsnedsättningar, till projektet av dessa har över 20 gått vidare till egen försörjning. Cafeterian och lastpall projektdelarna drivs som ett socialt företag. Återvinningsbutiken som fortsatt ingår i projektet kommer från och med nästa år knoppas av till eget företag med anställda.