Eskilstuna kommun AMA

Rösta!

360 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets arbetsgivare Personen eller företaget tillhör regionen: Eskilstuna, Östkusten

Enheten AMA (Aktivitet Motivation Arbete) har arbetat sedan 1959 med personer med olika funktionsvariationer. De senaste åren har AMA, genom ett intensivt utvecklingsarbete, blivit en förebild för många kommuner i hur man bedriver verksamhet för och med personer med funktionsvariationer samtidigt utmanar man normer och andra arbetsgivare genom att visa på att det går att driva lyckade och intäktsfinansierde verksamheter. Idag har man utformat ett anställningsprogram som ger personer med funktionsvariationer anställning och hjälper dessa personer mot en anställning hos andra arbetsgivare. AMA bedriver idag 20 olika verksamheter och samarbetar med många företag både stora internationella och små lokala företag.