Christer Westerberg

Rösta!

1602 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets eldsjäl Personen eller företaget tillhör regionen: BERGA Västerhaninge, ABC
Personen eller företaget tillhör organisationen: FMV

Christer Westerberg är en förebild som kundkontakt och hur man kan stötta Samhall i uppdraget att utveckla människor. Samhall startade uppdraget vintern 2017 i uppförsbacke och använde tid för att komma ur ”startblocken”. Christer fanns då alltid tillhands.