Visa vägen-priset

Anders Stålhandske Krister Stjärnkvist

Anders och Krister arbetar som lärare respektive idrottslärare på Parkskolan Teckomatorp, där de driver ett hälsoprojekt. Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet, då elever på skolan leder rörelsepass med deltagare på LSS och äldreomsorgen. Detta ger elever/personal/ deltagare en enorm vinst, värdegrundsmässigt, då eleverna får lära känna och möta olika funktionsvariationer i samhället. Detta har blivit en bra gränsöverskridande satsning från Anders och Krister.
Kolla deras Instagram!
#parkskolanteckomatorp

Rösta på Anders Stålhandske Krister Stjärnkvist

För att rösta på ett bidrag behöver du bekräfta din e-postadress. När du trycker på "rösta" skickas ett mail till din angivna e-postadress med vidare instruktioner.

Så här fungerar röstningen

Leta upp personen eller arbetsgivaren du vill rösta på och fyll i din e-postadress i rutan. Tryck på "skicka in röst"

Titta i inkorgen för e-postadressen du angav vid röstningen. Där hittar du ett mail med en länk för att bekräfta din röst. Tryck på länken.

Tryck på knappen "bekräfta min röst". Klart!