AB Gustaf Kährs

Rösta!

32 röster
Personen eller företaget är nominerad i kategorin: Årets arbetsgivare Personen eller företaget tillhör regionen: Nybro, Ölandskusten

AB Gustaf Kährs i Nybro har ända sedan slutet av 80-talet varit en viktig och betydelsefull samarbetspartner till Samhall inom distrikt Kalmar. Kährs har, i såväl bättre som sämre tider, vänt sig med förtroende till Samhall i Nybro för att få hjälp med en mängd varierande arbetsuppgifter. Kährs har alltid agerat väldigt lyhört och visat respekt för Samhalls medarbetare och deras kompetens. Det förtroende Kährs har gett Samhall, skänker medarbetarna en stark känsla av delaktighet och visar att det arbete som de utför gör skillnad. Kährs tillverkar parkettgolv i världsklass och står för begrepp som kvalitet, hållbarhet och pålitlighet. Att samarbetet har en ömsesidig uppskattning tydliggörs, inte minst, genom att Kährs i dagsläget sysselsätter ett 40-tal medarbetare vid verksamhet i Nybro. De tittar ständigt på nya samarbetsmöjligheter och förnyar sig. Samhall skall utveckla människor genom arbete, och precis det är samarbetet mellan AB Gustaf Kähr och Samhall ett väldigt lyckat exempel på. "Win-win"!