Välkommen till Visa Vägen-priset 2018

Välkommen till Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris! Visa vägen-priset har delats ut sedan 2008 och uppmärksammar eldsjälar och arbetsgivare som dagligen arbetar med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Hur går det till?

Till årets Visa vägen-pris utses regionala vinnare i en omröstning. Den arbetsgivare och den eldsjäl som har flest röster vinner och går vidare till final. Du kan rösta på så många nominerade du vill, men bara en röst per kandidat.

Vad händer nu?

De nominerade som har minst antal röster gallras bort successivt. Hittills har över 300 nomineringar gallrats bort. Den 1 juli försvinner hälften av de som är kvar. Den 20 augusti försvinner ytterligare hälften av de nominerade med minst antal röster. Den 31 augusti stänger omröstningen och vinnarna utses.

Rösta på de nominerade nedan innan det är för sent!

Rensa

Din sökning:

Mellan två sjöar

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.

Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Helt enkelt till de som är kloka nog att se till en persons funktionsuppsättningar. Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sitt eget företags bästa.