Nomineringen är stängd för i år.

Nominera senast 30/9 2017

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.

Priset för årets arbetsgivare går till arbetsgivare som visar vägen mot en arbetsmarknad där fler personer med funktionsnedsättning kan få ett arbete.